VOORDELEN

De voordelen van Plus Point

Het Plus Point systeem zorgt er enerzijds voor dat architecten op de hoogte blijven van nieuwe en interessante producten en anderzijds architecten en fabrikanten met elkaar in contact komen op het moment dat dat passend is, dus in geval van een specifiek project waar het specifieke product kan worden toegepast.

De voordelen voor architecten

De bouwwereld en de bouwtechnieken zijn constant in ontwikkeling. Het is dan ook niet eenvoudig om al deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Plus Point Marketing maakt het u gemakkelijk en brengt u persoonlijk al het nieuws compleet met documentatie, uitleg en monsters. Onze specialisten weten hoe het werkt in de architectenwereld en kunnen dan ook snel met u schakelen.

De voordelen voor fabrikanten

Uw product wordt door onze architectenbezoekers persoonlijk en effectief onder de aandacht gebracht. Dit betekent dus 100% respons! In 12 maanden bereiken we alle architecten met uw product. Onze medewerkers weten hoe de architectenwereld werkt en werken professioneel en efficiënt. Architecten ontvangen ons daarom veel gemakkelijker dan een willekeurige fabrikant.

De voordelen voor aannemers

Naast architecten- en interieurarchitecten bezoekt Plus Point Marketing ook aannemers door het hele land.  Aannemers spelen een steeds belangrijker rol in het keuze proces van materialen. Vooral bij grotere werken wordt aan hen voor een deel de detailinvulling van het bestek overgelaten. Ook hier komt de productinformatie van Plus Point goed van pas.

De voordelen voor vastgoedbeheerders

In Nederland bestaat het woningbestand voor ongeveer de helft uit huurwoningen. Deze zijn voor een groot deel eigendom van woningbouwverenigingen en voor een kleiner deel van particuliere investeerders. In totaal gaat het om ongeveer 500 resp. 1300 bedrijven. Pluspoint bezoekt een selectie van deze bedrijven. Dat zijn vooral bedrijven, die zelf ontwikkelen en dus met nieuwbouw bezig zijn.

0
Architecten-
bureaus
0
Interieur-
architecten
0
Aannemers
0
Vastgoed-
beheerders